Nog veel huiswerk voor Vlaamse woningen om de energienormen 2050 te halen

In haar Renovatiepact heeft de Vlaamse regering die doelstelling concreet gemaakt: tegen 2050 moet elke Vlaamse woning energiezuinig zijn.

1 October 2018

news-image

Ondanks de vele renovatiecampagnes- en premies blijft het Vlaamse woningbestand hopeloos verouderd. De experts zijn het erover eens: willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan zullen we meerdere tandjes moeten bijsteken. "We moeten vaker en beter nadenken over welke woningen we nog laten staan en welke beter gesloopt worden", klinkt het.

Wie bouw-, verbouw- of renovatieplannen heeft, kan er maar beter nú aan beginnen. Om nog volop te profiteren van de historisch lage rente. Die urgentie is ook om een heel andere reden terecht. Ons woningpatrimonium is ernstig verouderd en smeekt om een grondige update. Ongeveer 60 procent van de Vlaamse woningen dateert van voor 1970 en dus van voor de oliecrisis. "Onze woningen verslinden energie", stelt Roel Helgers, markteconoom bij de woningbouwer Matexi. "Het gemiddelde energieverbruik van de woningen in ons land bedraagt 40 procent meer dan in Nederland en is ongeveer even hoog als in het veel koudere Finland. Zonder ingrijpende maatregelen halen we nooit de Europese eisen."

Helgers doelt op de EU-doelstelling om 80 tot 95 procent minder broeikasgassen uit te stoten tegen 2050, in vergelijking met 1990. In haar Renovatiepact heeft de Vlaamse regering die doelstelling concreet gemaakt: tegen 2050 moet elke Vlaamse woning energiezuinig zijn. Nog concreter: je woning moet in 2050 voldoen aan een EPC-waarde van 100 kWh/m2 of een E-peil 60. Lees verder, download het artikel in bijlage.